Công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp điều khiển Nhân Việt

Công ty TNHH Thiết bị và Giải pháp điều khiển Nhân Việt


Mô tả dự án

Cung cấp và triển khai hệ thống cấp nguồn liên tục UPS Eaton cho Nhà máy nước BOO Thủ Đức. Thời gian thực hiện 02/12/2013