CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU


Mô tả dự án

Cung cấp lắp đặt hệ thống điện thoại và dữ liệu các khối nhà, Công trình bệnh viện đa khoa TP Vũng Tàu