Giải pháp an ninh, giám sát, quản lý tòa nhà

Melinda Wolosky

Web Designer

Các giải pháp và dịch vụ bảo mật của TMT cung cấp cho khách hàng được dựa trên một cấu trúc tổng thể và đồng nhất, trong đó các thành phần không chỉ hoạt động riêng rẽ, thực hiện các chức năng chuyên biệt của mình mà phải có khả năng kết hợp với các thành phần khác. Giải pháp và dịch vụ an toàn bảo mật của chúng tôi hướng đến mục đích :
Thiết lập hệ thống bảo mật toàn diện từ lớp ngoại vi đến lớp core, bảo vệ từ các thiết bị quan trọng như máy chủ cho đến người dùng cuối
Khai thác tối ưu các tính năng bảo mật của mọi thành phần hệ thống
Thiết lập các chính sách bảo mật tổng thể, quản trị dễ dàng, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn ISO/IEC27001, ISMS, ITIL…
Cung cấp khả năng tự hồi phục đối với các tấn công.

Một số đặc điểm cơ bản:
Cấu trúc: Hệ thống dựa theo mô hình bảo mật chủ động (Proactive) – Cisco Self Defending Network và các cấu trúc tương tự của các hãng bảo mật hàng đầu thế giới được bổ sung thêm các thành phần khác (thiết bị dò tìm điểm yếu, chống virus…) thành một hệ thống bảo mật hoàn chỉnh.
Dịch vụ: Khảo sát và tư vấn để đưa ra các sản phẩm bảo mật phù hợp cho khách hàng. Các sản phẩm có thể thuộc các hãng sản xuất khác nhau nhưng vẫn bảo đảm sự kết hợp để hoạt động tối ưu. Các sản phẩm và thiết bị thường được sử dụng là sản phẩm của các hãng bảo mật hàng đầu thế giới: Cisco, Microsoft, IBM, Juniper, Checkpoint, Tipping Point, Bluecoat, Foundstone, Mcafee, TrendMicro, Symantec…kết hợp với việc khai thác/ cấu hình tối ưu các tính năng bảo mật của phần mềm hệ thống, hệ điều hành có sẵn.
Chính sách: Dựa trên yêu cầu và hệ thống thực tế của từng khách hàng rồi từ đó xây dựng lên các chính sách phù hợp. Thiết kế và triển khai hệ thống dựa trên tiêu chuẩn ISO 27001.

Một số giải pháp và dịch vụ bảo mật mà TMT có thể cung cấp:

  • Giải pháp bảo mật hạ tầng mạng: Firewall (CheckPoint, Cisco, Juniper), IPS (Cisco, Juniper, TippingPoint, ISS), VPN (Cisco, CheckPoint, Junper),…
  • Giải pháp bảo mật hệ thống và người dùng cuối (Cisco, CheckPoint, Symantec, Juniper).
  • Giải pháp phòng chống virus, chống spam tổng thể (McAfee, TrendMicro, Symantec,…)
  • Giải pháp chống thất thoát dữ liệu (DLP).
  • Giải pháp giám sát và phân tích bảo mật hệ thống.
  • Xây dựng và quản lý chính sách bảo mật cho doanh nghiệp (ISO 27001).
  • D­ịch vụ Penetration Testing.
  • D­ịch vụ Auditing/ Monitoring.
  • Dịch vụ tư vấn giải pháp an ninh mạng.
Xem thêm...