Product Tag - sg-2220

  • SG-2220 pfSense® Security Gateway Appliance SG-2220-0000

    0 trên 5

    Các thiết bị tường lửa điện SG-2220 thấp cung cấp bảo vệ tuyệt vời cho chu vi phức tạp vấn đề mạng nội bộ giải quyết giữa các mạng LAN nội bộ. firewall / router này sẽ đáp ứng từ doanh nghiệp vừa đến lớn  và nhu cầu mạng lưới địa điểm từ xa.

    $582