Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam


Mô tả dự án

Cung cấp máy tính, máy chủ, hệ thống mạng LAN, hệ thống điện, Phòng LAB học ngoại ngữ, bàn ghế….