Dự án Vietinbank Bảo Lộc

Dự án Vietinbank Bảo Lộc


Mô tả dự án

TMT cung cấp và lắp đặt Hệ thống mạng LAN, Tell và hệ thồng điện từ UPS đến từng người dùng cho Vietinbank – Chi Nhánh Bảo Lộc

BLocKhTrTruSo_DThoLễ khởi công dự án

????????????????????????????????????