Công ty TNHH Bosch Việt Nam

Công ty TNHH Bosch Việt Nam


Mô tả dự án

Cung cấp hệ thống cấp nguồn liên tục UPS Eaton cho các dây chuyền sản xuất. Thời gian thực hiện 27/02/2014.