Dự án Vietinbank Tân Bình

Dự án Vietinbank Tân Bình


Mô tả dự án

TMT cung cấp và lắp đặt Hệ thống mạng LAN, Tell và hệ thồng điện từ UPS đến từng người dùng cho Vietinbank – Chi Nhánh Tân Bình